Cameristă cod COR 5142.1.1
(112 persoane X 4 grupe)

Descriere curs:
Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)
• Aplicarea normelor igienico-sanitare
• Aplicarea NPM și NPSI
• Comunicarea eficientă cu clienții
• Planificarea activității proprii
• Raportarea activității proprii
• Aranjarea camerei
• Efectuarea de servicii de curățenie în camere și zone comune
• Efectuarea de servicii de curățenie în toalete și băi
• Oferirea de servicii suplimentare

DURATA DE PREGĂTIRE: 360 ore

a) pentru pregătire teoretică: 120 ore
b) pentru pregătire practică: 240 ore

Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): Nivelul 2
Tipul de certificat obținut (de calificare, de absolvire): Certificat de calificare
Documente necesare înscriere curs: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie ( dacă e cazul), copie diplomă studii, adeverință medicală.

Criterii de înscriere: Absolvent al învățământului gimnazial