1. Îngrijitoare bătrâni la domiciliu cod COR 5133.1.2
(28 persoane X 1 grupa)

(28 persoane X 1 grupa)

Descriere curs

Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul):

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Aplicarean NPM și PSI
 • Asigurarea condițiilor igienico-sanitare
 • Asigurarea perfecționării profesionale
 • Completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate
 • Gestionarea resurselor alocate
 • Planificarea activității zilnice
 • Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată
 • Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 • Asigurarea confortului bătrânului asistat
 • Asistarea alimentației și administrarea alimentelor
 • Mobilizarea și transportul bătrănului asistat
 • Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate
 • Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

DURATA DE PREGĂTIRE:   360 ore

 1. a) pentru pregătire teoretică: 120 ore
 2. b) pentru pregătire practică: 240 ore

Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): Nivelul 2

Tipul de certificat obținut (de calificare, de absolvire): Certificat de calificare

Documente necesare înscriere curs: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie ( dacă e cazul), copie diplomă studii, adeverință medicală.

Criterii de înscriere: Învățământ general obligatoriu raportat la anul absolvirii

 

[1] Grupele si numarul persoanelor pot fluctua in functie de cererea de pe piata, datele mentionate fiind in CF la momentul depunerii.