Lucrător în comerț cod COR 5220.1.1
(112 persoane X 4 grupe)

Descriere curs:
Obiectivele exprimate în competenţe profesionale (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale, acolo unde este cazul)
• Comunicarea în limba oficială
• Comunicarea în limba engleză
• Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie
• Competențe informatice
• Competența de a învăța
• Competențe sociale și civice
• Competențe antreprenoriale
• Competențe de exprimare culturală
• Asigurarea calității
• Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
• Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului
• Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare
• Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
• Realizarea vânzării
• Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia
• Actualizarea stocurilor de produse

DURATA DE PREGĂTIRE: 360 ore

a) pentru pregătire teoretică: 120 ore
b) pentru pregătire practică: 240 ore

Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): Nivelul 2
Tipul de certificat obținut (de calificare, de absolvire): Certificat de calificare
Documente necesare înscriere curs: copie CI, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie ( dacă e cazul), copie diplomă studii, adeverință medicală.
Criterii de înscriere: Învățământ general obligatoriu raportat la anul absolvirii