Tip curs: specializare

Autorizat ANC

Durata: 40 de ore (13 ore de teorie şi 27 de practică)

Nivel de studii solicitat: studii superioare în domeniul managementului sau în domenii conexe

MANAGER DE PROIECT – 2 cursuri / 50 locuri disponibile

BENEFICIILE CURSULUI:

 • Transfer know how de la formatori cu experienţă practică în scrierea a peste 150 de cereri de finanţare şi implementarea a peste 80 de proiecte;
 • Cunoaşterea surselor de finanţare europene disponibile prin intermediul autorităţilor din România sau direct de la Comisia Europeană;
 • Consultanţă gratuită în limita a 8 ore după finalizarea cursului de formare;
 • Realizarea activităţii practice la sediul ADV România a cărei activitate a fost dezvoltată în timp, preponderent cu fonduri nerambursabile.

 COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
 • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
 • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării în cadrul proiectului
 • Managementul calității proiectului

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (în copie):

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
 • Diploma după ultima școală absolvită