Legea cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați (Legea 202/2002) subliniază dreptul egal pentru ambele sexe de a participa la programe de formare, precum și de a beneficia de consiliere și orientare profesională. Accesul adulților, angajaților sau persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (definită în conformitate cu Legea 76/2002) la formare este un drept garantat de Codul Muncii (Legea 53/2003)

Legea cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați

Codul Muncii

Educație

  1. Ordinul nr. 4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare.
  2. Ordinul nr. 4477/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019.
  3. Ordinul nr. 4405/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019.
  4. Ordin 4471/2020, Ministerul Educației și Cercetării: Ordinul nr. 4471/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ “postliceal”, domeniul “sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical de farmacie” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu.
  5. Ordinul nr. 4476/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020

Decizii

Diverse