În data de 22 iunie 2021 s-a derulat primul eveniment organizat în cadrul Centrului de Bune Practici Inovative (CPI), din cadrul proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training. La manifestare au participat reprezentanți ai administrației publice locale, organizații neguvernamentale, IMM-uri din domenii creative din regiunea de Nord-Est. Evenimentul a avut loc la sediul Asociației Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava, partener în cadrul proiectului FACT.

Laura Doicu, președinte Global Confederation of Romanian Students din Suedia, în calitate de speaker al evenimentului, a realizat o prezentare exhaustivă a sistemului de formare profesională, a serviciilor de consiliere profesională și a instituțiilor abilitate în aceste domenii din Suedia.

Anca Tompea, managerul proiectului, a subliniat importanța identificării și diseminării bunelor practici inovative în domeniul formării profesionale.

Evenimentul desfășurat, în data de 22 iunie 2021, este primul dintr-o serie de șase al căror scop final urmărește maparea bunelor practici la nivel european, respectiv corelarea cu cele identificate la nivelul regiunii Nord-Est într-o broșură ce va fi realizată și diseminată prin intermediul Centrului de Bune Practici Inovative (CPI), în cadrul Activității A4.1 Cooperare interinstituțională și transfer bune practici inovative.

În a doua parte a evenimentului, cei trei parteneri implicați în derularea proiectului FACT, Centrul de Dezvoltare Socială, Asociația pentru Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și Fundația Alături de Voi România, au prezentat experiența acumulată în domeniul formării profesionale, precum și în ceea ce privește consilierii și medierii pe piața muncii.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.