În data de 28 iulie 2021 a avut loc al doilea eveniment organizat în cadrul Centrului de Bune Practici Inovative (CPI), din cadrul proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training. Evenimentul a avut loc la sediul la sediul Primăriei Todireni, din județul Botoșani si s-a adresat atât angajaților din primărie, cât și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic, dar si reprezentanților bisericii.

Anca Tompea, managerul proiectului, a subliniat importanța identificării și diseminării bunelor practici inovative în domeniul formării profesionale si a mulțumit domnului Florin Grădinaru, președintele Asociației Biosilva, pentru facilitarea acestui eveniment.

Evenimentul desfășurat, în data de 28 iulie 2021, este al doilea dintr-o serie de șase al căror scop final urmărește maparea bunelor practici la nivel european, respectiv corelarea cu cele identificate la nivelul regiunii Nord-Est într-o broșură ce va fi realizată și diseminată prin intermediul Centrului de Bune Practici Inovative (CPI), în cadrul Activității A4.1 Cooperare interinstituțională și transfer bune practici inovative.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.