Vă invităm luni, 28 noiembrie 2022, începând cu ora 13.00, la evenimentul „Transfer de Bune Practici Inovative în Formarea Profesională Continuă. Exemple de bune practici”, organizat prin intermediul Centrului de bune Practici Inovative, în cadrul proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Invitatul special al acestui eveniment este domnul Prof. dr. Bernd Rainer Johannes Kardorff, specialist în domeniile psihologie și medicină, din Germania. Evenimentul se va desfășura  în Regiunea Nord-Est, la sediul CENTRULUI DE BUNE PRACTICI INOVATIVE CPI, Iași.

Proiectul este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2023.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord Est pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.