Astăzi, 20 februarie 2023, au început cursul de specializare de Competențe Digitale 28 de angajați, din Regiunea Nord-Est, care doresc să se recalifice pe piața muncii.  

Cursul de desfășoară in formatul ONLINE, iar timp de două săptămâni cursanții își vor însuși cunoștințe cu privire la noțiunile introductive de utilizare a calculatorului, sisteme de operare, editoare de texte, baze de date, browsere web.

Programul de formare profesională continuă este organizat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO în cadrul proiectului FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training și este autorizat de Autoritatea Națională de Calificari, fiind un curs de tip SPECIALIZARE, de 60 de ore (20 de ore teorie/40 de ore practică). Participantii la programele de formare organizate prin proiect vor primi certificate de absolvire, cu recunoaștere nationala si internatională eliberate de Autoritatea Natională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației și Cercetării. Programul de formare profesională se adresează persoanelor angajate (inclusiv PFA-uri, Intreprinderi Individuale) din regiunea de Nord-Est, cu un nivel minim de studii de 4 clase, și cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO implementează, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989,  în perioada 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.


Detalii tehnice:
Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.