Luni, 13 martie 2023, s-a desfășurat al cincilea eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continua și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor, derulată prin proiectul FACTFormarea Angajaților prin Consiliere și Training.

Manifestarea a avut loc la sediul CPI, din Iași și s-a bucurat de prezența organizațiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, precum și ale Parteneriatului Județean Iași și a angajaților de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

În cadrul evenimentului, au fost promovate bune practici ale formării profesionale continue din România și state membre ale Uniunii Europene. Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, a fost prezentată și metodologia de recrutare a grupului țintă. Un alt aspect important, rezultat din urma participării la astfel de programe, și punctat în cadrul întâlnirii, a fost legat de contribuția la scăderea ratei șomajului sau la reconversia profesională a unoir angajați sau a dublei calificări pe care unele persoane o pot obține.

Evenimentul a permis implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”. Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Anca Tompea, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. În cadrul evenimentului au fost prezentate programele de formare profesională continuă asigurate prin intermediul proiectului, punându-se accent pe cursul de Competențe Digitale, organizat pentru angajații din Regiunea de Nord-Est.
Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

 Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:
Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023
Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.