Activităţi proiect

Consiliere profesională și tutorat

  • Consiliere, orientare profesională şi tutorat

 Organizarea de programe de formare profesionala continua pentru angajati

2.1 Selecţia grupului ţintă
Metodologie selecție grup țintă  varianta 2 – 17 octombrie 2022

Procedură privind soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate în temeiul regulamentului general privind protecția datelor 

2.2 Organizarea şi desfăşurarea programelor FPC

2.3 Monitorizarea si evaluarea programelor FPC

Metodologie de monitorizare si evaluare a programelor de formare profesională continuă – FACT  varianta iunie 2021 

 Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

3.1 Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

 Operationalizarea Centrului de bune Practici Inovative CPI

4.1 Cooperare interinstitutionala si transfer de bune practici inovative

Publicație Bune Practici Inovative în FPC

 Managementul, evaluarea si monitorizarea proiectului

5.1 Managementul, evaluarea si monitorizarea proiectului
Declarație privind egalitatea de șanse

Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară

6.1. Activitatea transversală de implementare aferentă decontării cheltuielilor indirecte pe bază de rată forfetară