OBIECTIV GENERAL/SCOP

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și cresterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați din regiunea Nord Est pe o piață a muncii modernă, flexibila si inclusiva, prin participarea la programe de formare profesionala şi consiliere profesionala.

Acest obiectiv asigura realizarea obiectivului specific al POCU, 6.12: Creşterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, prin asigurarea unui procent de minim 30% din GT din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare care sa participe la programele de FPC precum şi la consiliere şi orientare profesionala. Pe termen lung, proiectul va permite unui grup tinta de 652 angajati sa işi diversifice si completeze competenţele profesionale si implicit sa isi modifice statutul pe piata muncii, in directia unei imbunatatiri in cariera.