Rezultate

 • 652 de persoane care au beneficiat cel puţin de o sesiune individuală de consiliere
 • Cel puţin 50 de consilieri de grup derulate
 • Cel puţin 10 de persoane testate cu CASPER / CASS ++, inclusiv cu dizabilităţi
 • Peste 10000 de persoane, vor avea acces la informaţii cu privire la oferta de servicii care poate fi accesată prin proiect.
 • 652 de persoane incluse în grupul ţintă al proiectului şi vor putea beneficia de servicii integrate care să le asigure un progres în cariera profesională.
 • O metodologie de selecţie a grupului ţintă realizată
 • 652 persoane îşi vor îmbunătăţi calitatea vieţii.
 • 11 grupe/275 persoane vor dobândi competenţe în domeniul Competenţe digitale
 • 2 grupe / 50 persoane vor dobândi competenţe în domeniul Manager de Proiect;
 • 1 grupe / 25 persoane vor dobândi competenţe în domeniul Arhivar;
 • 1 grupe/ 25 persoane vor dobândi competenţe în domeniul Inspector HR;
 • 1 grupe/ 25 persoane vor dobândi competenţe în domeniul Legător Manual.
 • 1 grupe/ 28 persoane vor dobândi competenţe în domeniul îngrijitoare bătrâni la domiciliu
 • 4 grupe/ 112 persoane vor dobândi competenţe în domeniul lucrător în comerţ
 • 4 grupe/ 112 persoane vor dobândi competenţe în domeniul camerista
 • 652 beneficiari de servicii de monitorizare şi evaluare a impactului programelor de formare profesională
 • 375 persoane isi imbunatatesc statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit
 • 66 Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
 • 1 Centru de bune practici inovative functional
 • 16 Seminarii educationale pentru cresterea participarii la FPC
 • Realizare si diseminare publicatie Bune Practici Inovative
 • minim 4 raportari tehnico-financiare intermediare depuse
 • 1 raport tehnico-financiar final
 • 1 set de proceduri privind managementul proiectului
 • 1 document al politicii egalitatii de sanse