Tip curs: perfecţionare

Autorizat ANC

Durata: 120 ore (teorie 36 ore si practica 84 ore), desfăşurate în decurs de 3 săptămâni, 5 zile /săptămână, câte 8 ore/zi

Nivel de studii solicitat: studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 BENEFICIILE CURSULUI:

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind arhivarea documentelor;
 • Certificatul obţinut este recunoscut de Arhivele Naţionale ale României în momentul avizării personalului însărcinat cu activitatea de arhivă la nivelul fiecărei instituţii;
 • Programa de pregătire teoretică şi practică după care se derulează cursul este avizată de Arhivele Naţionale ale României;
 • Partea practică se realizează în cadrul Serviciului de arhivare si depozitare documente al Fundaţiei “Alaturi de Voi” România – serviciu autorizat de Arhivele Naţionale ale României.

 COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Cunoașterea întocmirii nomenclatorului arhivistic și înaintarea către Arhivele Naționale;
 • Administrarea documentelor în depozitul de arhivă;
 • Operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor;
 • Valorificarea informațiilor din documente;
 • Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit.

 DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (în copie):

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
 • Diploma după ultima școală absolvită.