Misiune:
– Sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din România, Ucraina şi Republica Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi promovarea educaţiei continue.

Obiective:
– Crearea unor programe care să faciliteze învăţarea interculturală, cooperarea transfrontalieră şi schimbul de experienţă în domeniul economiei sociale şi a angajării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile;
– Sprijinirea tinerilor şi adulţilor din mediul rural, a migranţilor, minorităţilor şi persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului la toate formele de învăţare, pe piaţa muncii;
– Promovarea dezvoltării regionale şi comunitare prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, stagii de ucenicie, şi înfinţarea unor programe de evaluare şi certificare a competenţelor cu acces pentru toate categoriile sociale;
– Organizarea unor activităţi de voluntariat pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă şi a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying-ului şi segregării copiilor cu dizabilităţi şi de etnie romă în şcoli;
– Furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.

Oferta de cursuri:
– Formare de formatori – cursuri de specializare cu certificare ANC;
– Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – curs de calificare cu certificare ANC;
– Lucrător în comerţ – curs de calificare cu certificare ANC;
– Ospătar – curs de calificare cu certificare ANC;
– Competenţe informatice – cursuri de iniţiere cu certificare ANC;
– Campionul Comunităţii – cursuri acreditate de Ministerul Educaţiei şi derulate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava;
– Cursuri de instruire nonformală pentru activităţi antibullying, antitrafic şi prevenirea segregării în şcoli;
– Stagii de voluntariat.