Obiective specifice:

Organizarea de programe de formare profesionala continua şi consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .

 

Promovarea accesului la programe relevante de formare profesională continuă pentru angajaţi, în special in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati inovative.