Vineri, 21 aprilie 2023, a avut loc ultimul eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor, organizată prin proiectul FACTFormarea Angajaților prin Consiliere și Training.

Manifestarea a avut loc la sediul CPI din Iași și s-a bucurat de prezența organizațiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, precum și ale Parteneriatului Județean Iași și a angajaților de la diverse instituții ieșene.

În cadrul evenimentului, au fost promovate bune practici ale formării profesionale continue din România și state membre ale Uniunii Europene. Au fost prezentate evenimentele derulate in cadrul proiectului si programele de formare profesională desfășurate. Un alt aspect important, rezultat din urma participării la astfel de programe, și punctat în cadrul întâlnirii, a fost legat de contribuția la scăderea ratei șomajului sau la reconversia profesională a unoir angajați sau a dublei calificări pe care unele persoane o pot obține.

În cadrul întâlnirii s-a realizat și implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”. Evenimentul a fost moderat de echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului. Anca Tompea, managerul proiectului, a punctat importanța diseminării programelor de formare profesională continuă la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială.
Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 aprilie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.