Tip curs: specializare

Autorizat ANC

Durata: 40 de ore (13 ore de teorie şi 27 de practică)

Nivel de studii solicitat: studii medii

1 curs / 25 locuri disponibile

BENEFICIILE CURSULUI:

 • Transfer know how de la formatori cu experienţă practică în managementul resurselor umane;
 • Asimilarea de informații privind gestionarea întregii documentații din domeniul resurselor umane, operarea în REVISAL, participarea la activitățile de selecție de personal și angajare, de evaluare și de finalizare a raporturilor de muncă.

 COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Planificarea activităților
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidență a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariaților
 • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bazei de date de evidență a personalului

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (în copie):

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
 • Diploma după ultima școală absolvită.