Tip curs: iniţiere

Autorizat ANC

Durata: 40 ore (teorie 12 ore si practica 28 ore)

Nivel de studii solicitat: învăţământ general obligatoriu

CURS LEGĂTOR MANUAL – 1 curs / 25 locuri disponibile

BENEFICIILE CURSULUI:

 • Dobândirea unei meserii recunoscute, certificatul permiţând angajarea în domeniul poligrafic (ateliere de legătorie, tipografii, biblioteci, muzee, compartimente de arhivă);
 • Certificatul de absolvire obţinut este avizat de MMJS și MEC, prin Autoritatea Națională de Calificări, conform O.G. 129/ 2000 şi este recunoscut de Arhivele Naţionale în vederea angajării la un creator sau deţinător de arhivă;
 • Activitatea practică este realizată în atelierul de legătorie și în cadrul Serviciului de arhivare și depozitare documente ale întreprinderii sociale UtilDeco, deţinută de către ADV România.

COMPETENȚE DOBÂNDITE:

 • Aprovizionarea locului de muncă cu materiale și semifabricate;
 • Organizarea locului de muncă;
 • Planificarea activității;
 • Ambalarea și depozitarea produselor finite;
 • Executarea lucrărilor prin legătorie manuală;
 • Executarea lucrărilor prin legătorie mecanică;
 • Executarea lucrărilor speciale.

DOCUMENTE NECESARE PARTICIPĂRII LA CURS (în copie):

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (doar dacă numele de pe celelalte documente nu este același și s-a schimbat în urma căsătoriei);
 • Diploma după ultima școală absolvită.