Joi, 22 iunie 2021, a avut loc primul eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a participării la formarea profesională continua și modul în care poate contribui la relansarea sustenabilă a pieței muncii. Campania este derulată prin proiectul FACTFormarea Angajaților prin Consiliere și Training.

Manifestarea a avut loc la sediul a Asociației Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina și s-a bucurat de prezența organizațiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, precum și ale Parteneriatului Județean Suceava: Instituția Prefectului județului Suceava, Consiliul Local Suceava, Asociația SEVA Suceava, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Suceava, Universitatea Petre Andrei din Iași, Fundația Alături de Voi România.

Astfel, în cadrul evenimentului, au fost diseminate bune practici ale formării profesionale continue din România și state membre ale Uniunii Europene. Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii (cu un nivel scăzut de calificare sau care au peste 40 ani sau provin din mediul rural), s-a prezentat și metodologia de recrutare a grupului țintă.

Evenimentul a permis implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.

Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Anca Tompea, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială. Lenuța Baciu, expert campanie de promovare FPC, a fost moderatorul evenimentului și a pus accent, în prezentarea sa, pe faptul că pregatirea profesională continuă a angajaților contribuie la eliminarea riscurilor ieșirii acestora de pe piața muncii, oferind stabilitatea și profesionalizarea dorite și aduce un plus de avantaje profesionale pentru anumite sectoare care se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.