Vineri, 20 august 2021, o nouă grupă de cursanți va începe cursul de COMPETENȚE DIGITALE – de utilizare a tehnologie ca instrument de cunoaștere și învățare. Timp de două săptămâni, în formatul online, cele 28 de persoane încrise la acest program de formare profesională își vor însuși cunoștințe cu privire la noțiunile introductive de utilizare a calculatorului, sisteme de operare, editoare de texte, baze de date.

Programul de formare profesională se adresează persoanelor angajate (inclusiv PFA sau întreprinderi Individuale) din regiunea de Nord-Est și cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani. Cursul este autorizat de Autoritatea Națională de Calificari, fiind un curs de tip SPECIALIZARE, de 60 de ore (20 de ore teorie / 40 de ore practică). Participantii la programele de formare organizate prin proiect vor primi certificate de absolvire, cu recunoaștere naționala și internațională eliberate de Autoritatea Natională pentru Calificări, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Ministerului Educației.

Participarea la curs va conduce la obținerea de abilități noi care le vor permite angajaților să își îmbunătățească statutul profesional sau să beneficieze de un loc de muncă superior. Prin intermediul proiectului cei 28 de cursanți vor beneficia de servicii de consiliere profesională și mediere pe piața muncii.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman.

Pentru mai multe informații puteți să ne scrieți la adresa de email –fact@centruldezvoltaresocială.ro sau să ne sunati la numărul de telefon – 0758028613.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.


Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.