La această întrebare au aflat răspunsul angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din judetul Bacău, în cadrul evenimentului organizat prin intermediul Centrului de bune Practici Inovative (CPI), din cadrul proiectului FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, nr. contract POCU /726/6/12/133989. Manifestarea s-a desfășurat la sediul DGASPC Bacău, pe 14 septembrie 2021 și s-a adresat angajaților din regiunea de Nord-Est, în prezența domnului Dorin Gheorghiță, trainer și expert în formarea profesională continuă.

Dorin Gheorghiță a avut cele mai interesante explicații legate de importanța Formării Profesionale Continuă, atât pentru România, cât și pentru Europa. Participanții, reprezentanți ai mai multor centre de plasament și rezidențiale din județul Bacău, au intervenit pe parcursul discuțiilor pentru a înțelege utilitatea programarelor de formare profesională continua în propria meserie. Acesta a fost cel de al treilea eveniment organizat în cadrul organizat în cadrul Centrului de Bune Practici Inovative (CPI).

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.