De la începutul demarării activității de formare profesională continuă, din luna iunie 2021 și până în prezent, 184 de persoane angajate, din regiunea de Nord-Est, au beneficiat de programele de formare profesională continuă organizate în cadrul proiectului FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020/726/6/12/133989, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022.

Astfel, 76 de angajați, din cele mai diverse domenii, au urmat cursul de Competențe Digitale, derulat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, organizație care asigură coordonarea parteneriatului de implementare a proiectului. Timp de două săptămâni toate persoanele încrise la acest program de formare profesională și-au însușit cunoștințe cu privire la noțiunile introductive de utilizare a calculatorului, sisteme de operare, editoare de texte, baze de date. „Am remarcat un interes major din partea persoanelor angajate în diverse domenii, precum cel educațional, social și financiar, de a se forma sau reforma profesional, dar și de a se adapta la o piață a muncii extrem de provocatoare prin cerințele pe care le are, pentru a putea răspunde procărilor profesionale specifice. Prin intermediul proiectului FACT asigurăm un program integrat de servicii, formare profesională, consiliere și mediere pe piața muncii”, a apreciat Anca Tompea, managerul proiectului.

Partenerul 1 – Fundația Alături de Voi România a organizat și finalizat, la sfârșitul lunii septembrie 2021, grupa de Inspector-Referent Resurse Umane. Timp de 40 de ore, 28 de persoane au dobândit cunoștințe legate de planificarea activităților, comunicarea cu angajații, aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență, întocmirea documentelor de evidență a personalului, gestionarea documentelor de evidență a personalului, organizarea recrutării personalului, întocmirea registrului general de evidență a salariaților, întocmirea statului de plată pentru personalul angajat, administrarea bazei de date de evidență a personalului.

Partenerul 2 – Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina are, în prezent, 84 de persoane angajate din regiunea de Nord-Est care beneficiază de programe de formare profesională de tip calificare, nivel II. Astfel, în luna august 2021, au demarat primele grupe pentru cursul de Cameristă, iar în septembrie prima grupă de cursanți de la programul Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Programele de formare profesională organizate de Partenerul 2 au o durată de 360 de ore.

Obiectivul general al proiectului al proiectului FACT vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord Est pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: de la 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Informații suplimentare legate de proiect:

Manager: Anca Tompea

Tel: 0758 028 613

www.fact.centruldezvoltaresociala.ro