La această întrebare au încercat să găsească răspunsul cei 20 de angajați ai Tehnopolis în cadrul evenimentului Transfer de bune practici inovative în Formarea Profesională Continuă, de marți, 16 noiembrie 2021.  Invitatul special a fost Prof. univ.dr. Antonie Cristian Bocancea, care a a provocat auditoriul la discuții, întrebări și puncta de vedere referitoare la aspecte ce țin de formarea profesională în România. Mai mult, discuțiile s-au axat li pe partea de legislație, situații comparative cu alte state din Uniunea Europeană, tipuri de programe de formare profesională continuă, dar au fost prezentate și exemple de bune practici în FPC.

Prof. univ. dr. Antonie Cristian Bocancea le-a transmis angajaților că trebuie „în permanență trebuie să învețe să se reinventeze, dacă vor să rămână activi și eligibili pe piața muncii”. În acest sens, s-a subliniat importanța participării la astfel de programe, atât pentru angajat în sine, cât și pentru firma / instituția angajatoare.

Evenimentul a fost organizat prin intermediul Centrului de bune Practici Inovative, prin proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.