Ieri, 26 ianuarie 2022, în cadrul unui nou eveniment al Centrului de bune Practici Inovative (CPI)angajații Primăriei și ai Școlii Gimnaziale din Hoceni, județul Vaslui, au avut parte de transfer de bune practici inovative în Formarea Profesională Continuă alături de invitatul special, în persoana doamnei prof. univ. dr. Lucia Drăghia, din cadrul Universității Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Prof. univ. Dr. Lucia Drăghia a salutat prezența cadrelor didactice la eveniment și a subliniat importanța perfecționării și specializării de-a lungul carierei a unui adult și a unui cadru didactic, în special. În cadrul întâlnirii au fost discuții libere pe tema formării profesională continuă a adulților, persoanele prezente la eveniment fiind foarte interesate de cursurilor de formare profesională desfășurate în cadrul proiectului.

Conf. Univ. Dr. Anca Tompea, managerul proiectului, a prezentat  programele de formare profesională continuă asigurate prin intermediul proiectului, punându-se accent pe cursul de Competențe Digitale, organizat pentru angajații din Regiunea de Nord-Est.

Evenimentul a fost organizat prin intermediul Centrului de bune Practici Inovative, prin proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.