Miercuri, 29 iunie 2022, a avut loc un nou eveniment derulat în cadrul campaniei de promovare a importanței participării la formarea profesională continuă și modul în care poate contribui la relansarea pieței muncii sau a joburilor, derulată prin proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training.

Manifestarea a avut loc în Gura-Humorului, județul Suceava și s-a bucurat de prezența organizațiilor membre ale Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, precum și ale Parteneriatului Județean Suceava.

În cadrul evenimentului, au fost promovate bune practici ale formării profesionale continue din România și state membre ale Uniunii Europene. Pe lânga aspectele legate de promovarea și importanța participării la FPC, în special pentru categoriile defavorizate pe piața muncii, s-a prezentat și metodologia de recrutare a grupului țintă in proiectul FACT. Un alt aspect important, rezultat din urma participării la astfel de programe, și punctat în cadrul întâlnirii, a fost legat de contribuția la scăderea ratei șomajului sau la reconversia profesională a unoir angajați sau a dublei calificări pe care unele persoane o pot obține.

Evenimentul a permis implementarea unei teme orizontale a proiectelor cu finanțare eruopeană, respectiv „Îmbunatățirea accesibilității, a utilizării si a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor”.
Participanții la eveniment au reiterat nevoia de a putea accesa programe de formare profesională continuă pentru proprii angajați. În acest context, expertul campaniei de informare a prezentat programele de formare profesională oferite de proiectul FACT, adresate persoanelor angajate din Regiunea de Nord – Est.

Echipa Centrului de Dezvoltare Socială, beneficiarul proiectului, a asigurat moderarea și integrarea diverselor practici, într-un eveniment ce a reușit să se constituie într-o platformă de comunicare directă intraregională. Anca Tompea, managerul proiectului, a subliniat importanța diseminării acestora la nivelul fiecărui județ al regiunii Nord-Est, prin intermediul tuturor Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială.

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România (Partener 1) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (Partener 2), implementează, în perioada 30 martie 2021 – 29 martie 2022, proiectul FACT – Formarea Angajaților prin Consiliere și Training, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020 / 726/6/12/133989.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

 

Detalii tehnice:

Perioada de implementare a proiectului: 30 martie 2021 – 29 martie 2023

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.708.567,58 lei.

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării profesionale continue a angajaților pe website-ul proiectului https://fact.centruldezvoltaresociala.ro.