Educatie:

 1. Finanţarea educaţiei şi formării profesionale a adulţilor – detalii aici 
 2. Overview of National Qualifications Framework Developments in Europe 2019, Sursă: CEDEFOP – 2019

Aptitudini si competente:

  1. Human Capital – Digital Inclusion of Skills – Digital Economy and Society Index Report, Sursă: Comisia Europeană 2019
  2. The future of women at work – Transitions in the age of automation, Sursă: McKinsey Global Institute – June 2019
  3. Vacancy analysis – First results, 2019, CEDEFOP
  4. The future of jobs, Sursă: World Economic Forum 2018
  5. 2018 European Skills Index, 2018, CEDEFOP. 2018 European skills index. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop reference series; No 111. http://data.europa.eu/doi/10.2801/564143
  6. 2018 Skills Forecast Romania, Sursă: CEDEFOP
  7. Skills for Jobs – Romania country note – October 2019 – Sursă: OECD
  8. Skills for Jobs – Romania – Interactive Chart – Sursă: OECD