În cadrul proiectului va fi operaționalizat un Centru de bune practici inovative în FPC, unde se vor derula activitați și inițiative inovative care vizează, pe de-o parte, creșterea participării la programele de formare profesională continuă cât și pentru oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională si transfer de bune practici etc. Se va pune accent pe utilizarea TIC în derularea evenimentelor cu parteneri internaționali. Astfel, se vor realiza/derula 16 evenimente de transfer de bune practici la nivel național și european. Fiecare eveniment va avea o componentă online, permițând intervenția reprezentanților organizațiilor identificate ca având activități / proiecte – bune practici în FPC.

Publicație Bune Practici Inovative în FPC